Terug

        Email

 . 

Ombouwsystemen voor installaties en elektrische en diesel machines: graafmachines en nivelleermachines. In overeenstemming met de richtlijn 94/9/EG "EX AT". Beantwoord aan de veiligheidseisen van de koolmijnen waar mijngas en steenkoolgruis aanwezig zijn of in de tunnels met aanwezigheid van methaan.
Verwezenlijkt met verschillende beschermingsgraden voor gas van de groep 1.

MINING-ATEX M2
Ombouwsysteem voor machines van categorie M2 bestemd voor een gebruik in de mijnen en de tunnels uitgerust met controlesysteem op de  aanwezigheid van ontplofbare atmosfeer.