Terug

        Email

Organisatie van commerciŽle en technische opleiding in heel Europa voor:

Technisch team - Gebruikers - Marketing

Constante hulp door technische specialisten die in staat zijn om te antwoorden op alle problemen en om een snelle tussenkomst op het heel Europees grondgebied te garanderen.

Gekwalificeerde adviseurs "ATEX" zijn in staat om te antwoorden aan de eisen van de gebruikers en fabrikanten van installaties, apparaten en de machines op de volgende domeinen:

Systeem overeenkomstig de normen CENELEC IN 60079-17 voor:

    Periodieke controle, Revisies, Periodiek onderhoud